نحوه شرکت در آزمون آنلاین تستی – ویژه دانشجو

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آنلاین تستی برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آنلاین تستی برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share