آموزش تصحیح آنلاین تستی و تشریحی – ویژه اساتید

در این ویدئو آموزش تصحیح آنلاین تستی و تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو آموزش تصحیح آنلاین تستی و تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share