نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی – ویژه دانشجو

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share