نحوه شرکت در آزمون آفلاین – ویژه دانشجو

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آفلاین برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آفلاین برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share