آموزش تصحیح آزمون آفلاین – ویژه اساتید

در این ویدئو آموزش تصحیح آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو آموزش تصحیح آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share