اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰

نحوه شرکت در آزمون تستی و تشریحی

در این ویدیو نحوه شرکت در آزمون تستی و تشریحی ویژه دانشجویان در سامانه دان توضیح داده شده است.

Share