اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰

برگزاری آزمون تستی و تشریحی توسط اساتید

در این ویدیو نحوه برگزاری آزمون تستی و تشریحی ویژه اساتید در سامانه دان توضیح داده شده است.

Share