ایجاد جلسه در سامانه دانان

در این ویدیو نحوه ایجاد جلسه در سامانه دانان نشان داده می‌شود.

Share