شرکت در آزمون آنلاین تشریحی ویژه دانشجویان

نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی – ویژه دانشجو

در این ویدئو نحوه شرکت در آزمون آنلاین تشریحی برای دانشجویان در سامانه دان توضیح داده می‌شود.