اعلام موضع رسمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مورد انتخابات

اعلام موضع رسمی دکتر طهرانچی درباره انتخابات ۱۴۰۰

اعلام موضع رسمی دکتر طهرانچی درباره انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

Share