ایجاد آزمون آنلاین تستی – ویژه اساتید

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تستی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تستی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share