ایجاد آزمون آنلاین تشریحی – ویژه اساتید

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آنلاین تشریحی برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share