ایجاد آزمون آفلاین – ویژه اساتید

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

در این ویدئو نحوه ایجاد آزمون آفلاین برای اساتید در سامانه دان توضیح داده می‌شود.

Share