اردیبهشت ۳, ۱۴۰۰

انتخاب سردبیر

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین

نحوه شرکت در آزمون‌های پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی بر بستر دان | DAAN دانشجویان عزیز، به منظور شرکت...

ایجاد آزمون

راهنمای برگزاری آزمون‌های پایان ترم

نحوه برگزاری آزمون‌های پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی بر بستر دان | DAAN اساتید محترم باید به منظور برگزاری...

ایجاد نظرسنجی در سامانه دانان

در این ویدیو نحوه ایجاد نظرسنجی در دانان نشان داده ‌می‌شود.

فعال کردن میکروفون در سامانه دانان

در این ویدیو نحوه فعال کردن میکروفون در دانان نشان داده ‌می‌شود.

برگزاری آزمون تستی و تشریحی توسط اساتید

نحوه شرکت در آزمون تستی و تشریحی

راهنمای شرکت در آزمون آنلاین

نحوه شرکت در آزمون‌های پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی بر بستر دان | DAAN دانشجویان عزیز، به منظور شرکت در آزمون‌های آنلاین دانشگاه...

راهنمای برگزاری آزمون‌های پایان ترم

نحوه برگزاری آزمون‌های پایان ترم دانشگاه آزاد اسلامی بر بستر دان | DAAN اساتید محترم باید به منظور برگزاری صحیح آزمون‌های آنلاین به...

ایجاد نظرسنجی در سامانه دانان

در این ویدیو نحوه ایجاد نظرسنجی در دانان نشان داده ‌می‌شود.

فعال کردن میکروفون در سامانه دانان

در این ویدیو نحوه فعال کردن میکروفون در دانان نشان داده ‌می‌شود.